Oefentherapeut Mensendieck
Psychosomatisch Oefentherapeut

Ellen Brouwer
Zwattingburen 54
2151ZL Nieuw-Vennep
0252-672237
www.oefentherapie-brouwer.nl

Directe toegankelijkheid oefentherapie

Indien u denkt baat te kunnen hebben bij een bezoek aan de oefentherapeut, dan kunt u direct bij de oefentherapeut terecht. Dit kan prettig zijn wanneer u de oefentherapeut bijvoorbeeld reeds kent door eerdere behandeling of wanneer u direct kennis wilt maken en geholpen wilt worden.

U kunt dus op eigen initiatief, zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut inschakelen.

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten is oefentherapie de aangewezen behandeling.

Tijdens uw eerste bezoek zal er een screening plaatsvinden om te onderzoeken of u bij de oefentherapeut op de juiste plaats bent of dat er mogelijk beter eerst nader onderzoek plaats zou moeten vinden. In dit laatste geval zal de oefentherapeut u adviseren alsnog eerst naar de huisarts te gaan.

Tarieven

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan dient u de nota van de therapeut zelf te voldoen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen tot 18 jaar wordt de oefentherapie 18x vergoed vanuit de basisverzekering (u en uw kind hoeft hiervoor dus niet aanvullend verzekerd te zijn).

Volwassenen - Niet chronische aandoeningen

Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Volwassenen - Chronische aandoeningen vernoemd op de chronische lijst

Cliënten met een chronisch aandoening krijgen de therapie volledig vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering indien u die heeft. Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan dient u de nota van de therapeut zelf te voldoen.
Bekijk de chronische lijst van VVOCM

Overzicht vergoedingen en tarieven

Wordt de behandeling vergoed?

Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de Basisverzekering; voor personen vanaf 18 jaar vanuit de Aanvullende verzekering, conform de regeling Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck.

Uw huisarts of specialist kan u een verwijzing meegeven voor (psychosomatische) oefentherapie.

Ook kunt u zich zonder verwijzing aanmelden (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie). In dit laatste geval ben ik verplicht een korte screening te doen. Dit betekent dat ik een korte vragenlijst met u doorloop om te onderzoeken of u bij mij onder behandeling kunt komen. Bij twijfel kan ik, in overleg met u, contact opnemen met uw huisarts.

Ik hebben overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat ik in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van uw verzekeringspakket. U kunt dit vinden in uw polisvoorwaarden, of via de website van de van de vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck ( VvOCM)
Bekijk de vergoedingen van uw zorgverzekeraar bij VVOCM
Oefentherapie tarieven