Oefentherapeut Mensendieck
Psychosomatisch Oefentherapeut

Ellen Brouwer
Zwattingburen 54
2151ZL Nieuw-Vennep
0252-672237
www.oefentherapie-brouwer.nl

Netwerk chronische pijn


Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten

Het netwerk chronische pijn

Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck in heel Nederland.

Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen. Alle oefentherapeuten binnen het netwerk zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Er wordt samengewerkt met o.a. revalidatieartsen, reumatologen en reumaconsulenten. Oefentherapie Cesar|Mensendieck is een paramedische behandelmethode op het gebied van houding, beweging en bewustwording hoe u met uw lichaam en klachten omgaat. Centraal staat wat u zelf kunt doen om meer grip op uw klachten te krijgen en de gevolgen van de klachten op uw dagelijks functioneren te verminderen. In de behandeling wordt naast actieve oefentherapie aandacht besteed aan de manier waarop u met uw klachten om gaat, de balans belasting/belastbaarheid, ontspanning en het weer opbouwen van uw activiteiten.

De behandeling

Er wordt gestart met een intake en onderzoek. Hierin wordt duidelijk wat uw klachten zijn, hoe u deze ervaart en hoe u in het dagelijks leven met de klachten omgaat. Na afloop worden er samen met u haalbare doelen opgesteld. Belangrijk is waar u aan wilt werken. De behandeling is altijd individueel en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Centraal in de behandeling staat: wat is chronische pijn en hoe kunt u op een andere manier met uw pijnklachten omgaan. Hierbij leert u gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden ondanks de beperking van uw pijn. Hierin wordt u gecoacht door uw oefentherapeut. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het herstellen van de algehele balans. Door pijnklachten reageert uw lichaam anders, sommige mensen ontzien zichzelf, andere negeren belangrijke signalen van het lichaam, onzekerheid kan toenemen evenals stress en of spierspanningklachten. Hierdoor kunnen de pijnklachten juist ongewild toenemen.

Doel van de behandeling

De behandeling is niet gericht op pijnvermindering, maar het aanleren van vaardigheden om met de pijn om te gaan. In de behandeling wordt via concrete doelen gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Dat betekent voor de één bijvoorbeeld beter kunnen fietsen en voor de ander beter met spanningen omgaan. Belangrijk is dat u kritisch leert kijken naar uw eigen functioneren en bewust wordt van wat u kunt veranderen. Zo leert u gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en rekening te houden met beperkingen.

Tijdens de behandeling wordt een actieve deelname verwacht van u als cliënt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt wanneer nodig de behandeling aangepast.

Voor meer informatie netwerk chronische pijn
Admin